O blogu

Ovo je nekomercijalni, informativno-edukatvni blog, koji postoji sa ciljem prikupljanja što više informacija o proizvodnji i snabdevanju električnom energijom, organizaciji privrednih subjekata kojima je električna energija delatnost, stanju regulative i sl., ali i temama koje se odnose na povećanje energetske efikasnosti u cilju očuvanja životne sredine, prvenstveno u regionu Balkana, ali i šire.

Autor bloga se nada da će ovaj blog pomoći svim zainteresovanima da lakše dođu do potrebnih informacija, kao i da će posetioci dati svoj doprinos kroz komentare.

Na blogu postoje tekstovi koji su preuzeti od novinskih agencija, i svaki takav tekst sadrži napomenu o izvoru. Autor bloga ponavlja da se tekstovi ne preuzimanju u komercijalne već jedino u informativne-edukacione svrhe. U koliko neko od autora tekstova ili nosilac prava nad tekstom smatra da tekst ne bi smeo da se nađe na ovom blogu, autor bloga će takav tekst ukloniti.

Advertisements