Probni rad male elektrane


Čest je slučaj u Srbiji da novoizgrađene male elektrane startuju u režimu probnog rada. To nije samo po sebi nije problem, ali se problem javlja kada male elektrane nastavljaju svoj „probni rad“ u nedogled, gubeći tako pravo da naplate svoju energiju od distributivnih privrednih društava.

Za početak razjasnimo dužinu trajanja probnog rada.

Zakonu o planiranju i izgradnji, član 124. probni rad objekta je definisan na sledeći način:

Ako se, radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vršiti prethodna ispitivanja i provera instalacija, uređaja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, uređaja i postrojenja za zaštitu životne sredine ili druga ispitivanja ili ako je to predviđeno tehničkom dokumentacijom, komisija za tehnički pregled, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice kome je povereno vršenje tehničkog pregleda, na zahtev investitora, može da predloži nadležnom organu da odobri puštanje objekta u probni rad, pod uslovom da utvrdi da su za to ispunjeni uslovi.

 

Aktom o odobravanju puštanja objekta u probni rad utvrđuje se vreme trajanja probnog rada koje ne može biti duže od jedne godine, kao i obaveza investitora da prati rezultate probnog rada i da po isteku probnog rada nadležnom organu dostavi podatke o njegovim rezultatima.

 

Komisija za tehnički pregled, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice lice kome je povereno vršenje tehničkog pregleda, u toku probnog rada objekta proverava ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i po isteku roka probnog rada svoj izveštaj dostavlja organu nadležnom za izdavanje upotrebne dozvole.

Dakle, probni rad je moguć u periodu od najviše jedne godine. Sledeće pitanje je: da li mala elektrana može da prodaje proizvedenu energiju u tom periodu? Naime, da bi mala elektrana prodavala svoju energiju ona mora imati ugovorni odnos sa privrednim društvom za distribuciju električne energije na čiju je mrežu vezana. Preduslov ovog ugovora je propisno priključenje na mrežu, tj. Rešenje o elektroenergetskoj saglasnosti za priključenje objekta. Prethodno pitanje dobija novi oblik: Da li elektrana može biti legalno priključena u toku probnog rada?

 

Odgovor se nalazi u Uredbi o uslovima isporuke električne energije, u delu Uslovi i način priključenja privremenih objekata, gradilišta i objekata u probnom radu:

 

Član 15

 

Privremenim objektom u smislu ove uredbe smatra se objekat koji se u skladu sa propisima kojima se uređuje građevinsko zemljište i izgradnja objekata gradi na neizgrađenom građevinskom zemljištu, kao i manji montažni objekti postavljeni na javnim površinama (kiosci, letnje bašte, pokretne tezge, pokretni cirkusi, ringišpili i drugi objekti za zabavu, reportažna televizijska kola, kamp prikolice, objekti na vodi i sl.).

 

Gradilištem u smislu ove uredbe smatra se prostor na kome se u skladu sa propisima o izgradnji objekata izvode pripremni radovi, kao i prostor na kome se u skladu sa propisima o izgradnji objekata izvode radovi na izgradnji (građenju) objekta.

 

Objekat u probnom radu je objekat za koji je u skladu sa zakonom izdat akt o odobravanju puštanja objekta u probni rad.

 

Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje privremenih objekata i gradilišta na prenosni odnosno distributivni elektroenergetski sistem podnosi se energetskom subjektu na čiji se elektroenergetski sistem zahteva priključenje i sadrži podatke iz člana 5. ove uredbe i vreme trajanja priključenja.

Uz zahtev za priključenje privremenih objekata, gradilišta i objekata u probnom radu prilaže se odobrenje nadležnog organa kada je pribavljanje takvog odobrenja propisano.

 

Član 16

 

Rešenje za priključenje privremenih objekata iz člana 15. ove uredbe izdaje se po pravilu sa rokom trajanja priključenja do 18 meseci, a izuzetno i u dužem roku ako je to utvrđeno odlukom nadležnog organa.

 

Rok trajanja rešenja iz stava 1. ovog člana može se produžiti na zahtev podnosioca koji se podnosi najkasnije 30 dana pre isteka roka utvrđenog odobrenjem za priključenje.

Po Uredbi je moguće izvršiti priključenje na mrežu objekta u probnom radu. U tom slučaju se izdaje privremeno Rešenje o priključenju, nakon čega se može sklopiti ugovor o preuzimanju električne energije na određeni period, tačnije na period koji je odobren za probni rad. Nakon toga, od odgovorajućih opštinskih organa se mora tražiti Upotrebna dozvola, zatim Rešenje o priključenju i sklapanje novog ugovora od distributivnog preduzeća.

Nažalost, kombinacija neobaveštenosti vlasnika malih elektrana i „tradicionalne“ sporosti administracije često dovode do toga da se iz režima probnog rada u režim „normalnog“ rada ne pređe glatko, već se javljaju dugi periodu između zakonskog limita probnog rad i dobijanja Rešenja o priključenju i Ugovora. Jedno rešenje i savet vlasnicima elektrana je da iskoriste period probnog rada i pripreme protrebne dokumente, kako bi se nakon kraja probnog rada nesmetano nastavio redovni rad i poslovanje male elektrane.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s