Strategija razvoja energetskih sektora Srbije


Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, priprema sopstveni Dokument “Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine“, što znači da je produžen period za koji su utvrđeni Scenariji energetskih potreba ( u odnosu na izvorni dokument “Foundations of Serbian Energy Policy”), i saglasno tome sagledana ograničenja pojednih Prioriteta, u smislu usklađivanja potrošnje električne i toplotne energije sa proizvodnim mogućnostim  postojećih (tehnološki “inoviranih“) energetskih izvora.

Tokom 2002. godine, uz finansijsku podršku Svetske banke, tim stranih i domaćih eksperata, je za potrebe Ministarstva rudarstva i energetike, sačinio Dokument “Foundations of Serbian Energy Policy”, koji osim statističkih podloga o stanju potrošnje i proizvodnje energije u Srbiji u periodu 1990-2002. godine, sadrži i empirijske podloge o zavisnosti ekonomskih aktivnosti i potrošnje energije  (sistemske i sektorske) u Srbiji i grupi zemalja CJIE u periodu 1990- 2001. godine. Ove podloge su poslužile, da se saglasno predviđenim  makro-ekonomskim parametrima, intenzitetu proizvodnih/uslužnih aktivnosti i strukturi energetskih usluga, utvrde energetske potrebe finalne energije (po sektorima potrošnje i strukturi energenata) i, saglasno  postojećoj infrastrukturi energetskih izvora, utvrde ukupne potrebe primarne energije (domaća prizvodnja i uvoz). Na osnovu detaljne analize o potencijalnim mogućnosti i objektivnim ograničenjima za usklađivanje potrošnje električne i toplotne energije sa proizvodnim mogućnostima energetskih izvora, izvršen je izbor Scenarija energetskih potreba sa ciljno usmerenim promenama učešća pojedinih sektora (elektroenergetskog, gradskih toplana i prirodnog gasa) u zadovoljenju, toplotnih energetskih usluga u  sektorima Domaćinstva i Javne i komercijalne delatnosti, do 2010. godine.
          

Uvažavajući tekuće i moguće privredno-ekonomske okolnosti u zemlji i okruženju, ovim Dokumentom (“Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine“),  definišu se elementi za utvrđivanje Strategije razvoja energetskih sektora Srbije,za period do 2015.godine, shodno čemu su predloženi  sledeći, ekonomski mogući i energetski opravdani  Prioriteti  za usklađivanje rada i   razvoja energetskih sektora Srbije:

  • Prioriteti kontinuiteta,  u okviru kojih su predviđene Mere i aktivnosti za značajno poboljšanje tehnoloških i operativnih performansi postojećih energetskih izvora, putem detaljnih remonata i modernizacije/revitalizacije: TE, HE, TE-TO, rudnika uglja, sistema prenosa i distribucije, rafinerija, gradskih toplana i industrijskih energana.
  • Prioriteti racionalne upotrebe  energije i povećanja energetske efikasnosti, u okviru kojih su predviđene Mere i aktivnosti za zanačajnu susptituciju električne energije, za zadovoljenje toplotnih energetskih usluga u sektorima Domaćinstva i Javne i komercijelne deletnosti, zatim za smanjenje sopstvene potrošnje pri proizvodnji, i gubitaka pri distribuciji električne i toplotne energije i za povećanje efikasnosti korišćenja energije.
  • Prioriteti selektivnog korišćenja novih i obnovljivih izvora energije i energetski efikasnijih tehnologija i uređaja, u okviru kojih su predviđene Mere i aktivnosti  za intenzivnije korišćenje biomase, iskorišćenje preostalog hidropotencijala, posebno za gradnju malih hidroelektrana i višenamenskih hidroenergetskih objekata, istovremeno sa organizovanijim istraživanjem i korišćenjem geotermalnih izvora, kao i za masovnije korišćenje sunčeve energije za decentralizovano koričćenje toplotne energije. 

U skladu sa društveno-ekonomskim reformama u Srbiji, i pozitivnih efekata reforme energetskog sektora Srbije, očekuje se stvaranje povoljnog ambijenta za doslednu realizaciju navedenih Prioriteta, uključujući i dva dodatna Prioriteta:

  • Vanredni-opcioni prioritet, u okviru kojeg su obrazložene  Mere za urgentnu gradnju novog, energetskog izvora sa gasno-parnim ciklusom, za spregnutu proizvodnju električne i toplotne energije, kako bi i  energetski sektor podržao scenario intenziviranja proizvodnih/uslužnih aktivnosti i rasata standarda građana, i tako stvorili preduslovi za dostizanje Prosperitetnog ekonomskog razvoja zemlje i našeg pridruživanja EU.
  • Za ovakav scenario ekonomskog razvoja, predviđeni su Prioriteti kapitalnih ulaganja, u objekte za proizvodnju električne i toplotne energije (delimično kao novih/zamenskih izvora), zatim ulaganja u sektore gasa, nafte i uglja  (novi transportni pravci i izvori snabdevanja),  u  razvoj mreže za distribuciju i povećanje broja indivualnih potrošača gasa i izgradnju podzemnog skladišta gasa. U okviru ovog Prioriteta, predviđena su ulaganja i u izgradnju manjeg broja gradskih toplana (srednje snage) na gradski otpad, odnosno toplana u gradovima, koji gravitiraju rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom, uključujući i ulaganja u nove termoelektrane  na bazi kosovsko-metohijskog lignita. U tako stvorenim uslovima ekonomskog prosperiteta, osim sopstvenog ulaganja, domaćih-finasijsko ojačanih energetskih subjekata, očekuju se i privatna i strana i mešovita ulaganja u navedene objekte.

Dokument
Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015.godine

Advertisements

Jedno mišljenje na „Strategija razvoja energetskih sektora Srbije

  1. Nigde se ne spominje kogenerativna proizvodnja energije (izuzev posredno kod TE/TO Novi Sad), a posebno nema ni naznake da bi bila moguća DOMAĆA KONSTRUKCIJA I PROIZVODNJA KOGENERATIVNIH POSTROJENJA. Ako zaista postoji želja za efikasnom i jeftinom domaćom proizvodnjom kogeneratora, uz otvaranje novih radnih mesta i brzim povraćajem uloženog kapitala, poslaću vam (isključivo na zahtev) kratku prezentaciju značajnih domaćih potencijala.
    M. Jovanović

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s